неділю, 30 квітня 2023 р.

ДКР № 7.2

Домашня Контрольна Робота №7.2 (ІІ семестр) 
Імпульс. Закон збереження імпульсу
Задачі розв'язати та оформити на скріплених подвійних листочках 
та здати в 301 аудиторію до першого уроку у вівторок  9.05.2023 р.


2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.14; 
2.2.20; 2.2.23; 2.2.24; 2.2.27; 2.2.30; 2.2.34.

Бажаю успіху!

неділю, 23 квітня 2023 р.

ДЗ №8.2

 

ФІЗИКА. Завдання №8.2
(9-б клас)

Імпульс. ЗЗІ
Якісні задачі


Якісні задачі опрацювати на вівторок  2.05.2023 р.
Перевірятиму лише розгорнуті,  акуратно та розбірливо написані відповіді 
Бажаю успіху!

Закон збереження імпульсу ... в дії

1. Диск масою 5 кг і радіусом 25 см обертається з частотою 5 обертів за секунду навколо нерухомої осі, яка проходить через його центр мас.  а) обчисліть його імпульс; б) обчисліть імпульс цього диску, якщо вісь обертання проходить через край диска?

2. Чому дорівнює імпульс тіла чи довільної системи тіл у системі відліку, зв’язаній з їх центром мас?


3. Стальна кулька падає на стальну плиту одного разу з висоти h, другого – з висоти в к раз більшої. Порівняйте імпульси, які кулька передає плиті в обох випадках.

4. Маса перешкоди поступово зменшується до маси кульки. Як це вплине на швидкість кульки після зіткнення з нерухомою в початковий момент перешкодою?

5. Як рухається частинка, якщо в будь-який момент зміна її імпульсу перпендикулярна до нього? 

пʼятницю, 21 квітня 2023 р.

Олімпіада з астрономії


Всеукраїнська астрономічна олімпіада 
 2023

Київ, ІV етапВітаю 

зі вдалим виступом на 
Всеукраїнській олімпіаді з астрономії 
учнів  9-Б  класу, котрі в складі команди Львівської області, змагаючись з десятикласниками та одинадцятикласниками, показали блискучі та  достойні  результати:
1. Огороднік Богдан - диплом 2-го ступеня (11 клас);
2. Бучковський Євген - диплом 3-го ступеня (10 клас);
3. Оленюк Аліна - диплом 3-го ступеня (10 клас) 
Огородніку Богдану бажаю вдало пройти відбірково-тренувальні збори та попасти в команду України до участі у Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики.

МОЛОДЦІ! Просто СУПЕР!

середу, 19 квітня 2023 р.

Вчимо імпульс...

ФІЗИКА
з а д а ч і
(для учнів 9-х класів)1. Два автомобілі, які мають однакові маси m, рухаються зі швидкостями V та 2V відносно Землі в одному напрямі. Чому дорівнює імпульс другого автомобіля в системі відліку, пов’язаній з першим автомобілем?
1) mV;   2) 2mV;   3) 0;   4) 3mV;   5) серед відповідей 1–4 немає правильної.

 

2. При якому зіткненні кульки з перешкодою їй передається більший імпульс: пружному чи непружному?
1) непружному;    2) пружному;    3) однаковий.

 

3. Кулька 1 вдаряється в нерухому кульку 2. Швидкість першої кульки 2 м/с, маси кульок однакові. Зіткнення кульок абсолютно непружне. Визначити швидкість кульок після зіткнення.

 

4. Двоє рибалок ловлять рибу в озері, перебуваючи у нерухомому човні. Один рибалка масою 80 кг стоїть на кормі човна, а другий масою 50 кг – на носі човна. Чи зміститься човен відносно дна озера, якщо рибалки поміняються місцями?
1) не зміститься;    2) зміститься у напрямі переміщення рибалки з більшою масою;    3) зміститься у напрямі переміщення рибалки з меншою масою.

 

5. У вагон з піском масою M, що рухається зі швидкістю V1, влучає зустрічний снаряд масою m і швидкістю V і, не розірвавшись, застрягає в піску. В якому випадку в результаті такого зіткнення вагон лише зменшить свою швидкість, зберігши попередній напрям руху?
1) MVmV2;    2) MVmV2;    3) MVmV2

понеділок, 17 квітня 2023 р.

Реактивний рух

Нерелятивістська ракета
У реактивних двигунах сила тяги створюється продуктами згоряння палива, які викидаються у напрямку, протилежному до напрямку сили. Вона виникає за третім законом Ньютона як сила реакції і тому називається реактивною, а двигун – реактивним.
Нехай ракета, яка має в момент часу t масу М(t) і рухається із швидкістю  v, викидає масу m із швидкістю u (v,u – швидкості відносно ІСВ, в якій розглядаємо рух, але не відносно ракети).

ЗЗІ:      (M + m) (v + v) + um = Mv

де:   
Mv – повний імпульс системи в момент часу t;
       
(M + m) (v + v) + um – імпульс системи в момент часу (t + t) .

З останнього співвідношення отримуємо:
Mv +vm - um = 0.

Причому доданком vm знехтувано як нескінченно малим членом другого порядку малості.
Mv =( u – v)m            ·1/t
Отримаємо:

Mv/t =( u – v)m/t = -uo m/t  
Останнє рівняння описує рух ракет з нерелятивістськими швидкостями при відсутності зовнішніх сил.

неділю, 16 квітня 2023 р.

ДЗ №7.2

Домашня Робота №7.2 (ІІ семестр) 
Динаміка
Задачі розв'язати та оформити на СКРІПЛЕНИХ   листочках на вівторок 25.04.2023 р., та здати вчасно (до першого уроку)...

суботу, 15 квітня 2023 р.

Олімпіада з астрономії та астрофізики - 2023

17-та Всеукраїнська олімпіада з 

астрономії та астрофізики

  (результати) 
2023 рік


Вітаю 
з хорошим виступом на 
17-ій Всеукраїнській онлайн олімпіаді 
з астрономії та астрофізики
учня 9-Б класу:
Огородника Богдана
диплом 3-го ступеня; а також
Оленюк Аліну, Суслик Уляну, Левка Наумка, 
Євгена Бучковського та Настю Лем 
з ДОСТОЙНИМ виступом на олімпіаді, учасниками якої були крім 11-ти класників також студенти та призери Міжнару з фізики (!) та астрофізики.

 

Супер, молодці.
Успіхів на Всеукрі!


Таблиця результатів:

вівторок, 11 квітня 2023 р.

понеділок, 10 квітня 2023 р.

ДКР № 6.2

Домашня Контрольна Робота №6.2 (ІІ семестр) 
Динаміка. Закони небесної механіки 
Задачі розв'язати та оформити на скріплених подвійних листочках 
та здати в 301 аудиторію до першого уроку у вівторок  18.04.2023 р.


2.1.25; 2.1.28; 2.1.29; 2.1.37; 2.1.38; 2.1.40; 
2.1.46; 2.1.53; 2.1.55; 2.1.58; 2.1.59; 2.1.62.

Бажаю успіху!

суботу, 8 квітня 2023 р.

Динаміка (якісні задачі) - ДЗ

 1° Закони Ньютона 
Готуємось до заліку

Розв'язки якісних задач з динаміки 
оформити в тоненьких зошитах 
на четвер...


1. Чи може тіло рухатись криволінійно під дією сталої сили, яка не змінює ні величини, ні напрямку?

2. Чи правильне таке формулювання другого закону Ньютона: «Під дією сукупності сил матеріальна точка завжди рухається в бік сумарної сили»?

3. Відомі маса тіла і прикладена сила. Чи досить цього, щоб передбачити рух тіла?

4. Для чого на поворотах гоночних треків і швидкісних трас полотно прокладають з бічним нахилом?

До задачі 5.
5. Стала сила приводить у рух два тіла: m1m2 (m1m2). Чи залежить натяг від способу прикладання сили (див. малюнок)?

6. Чи виконується другий закон Ньютона для частинки, яка рухається із змінним прискоренням?

7. Чи мають рівнодійну дві сили, лінії яких паралельні?


четвер, 6 квітня 2023 р.

Про силу Коріоліса...

  Маятник Фуко або чи вона обертається?
Як можна довести, знаходячись на Землі, 
що вона обертається навколо власної осі?


Маятник Фуко


Вперше такий значущий для людства експеримент провів у 1851 році французький дослідник Л. Фуко. Дослід проводився у великому залі Парижського пантеона. Куля математичного маятника «важила» 28 кілограм, а довжина нитки сягала 67 метрів.

Спробуємо пояснити особливості руху маятника Фуко.

Як нам відомо, ми перебуваємо у неінерціальній системі відліку, зумовленою добовим обертанням земної кулі. На кожне тіло, яке перебуває в даній системі відліку, діє сила інерції
Fi = -mai 
де аі – прискорення неінерціальної системи відліку (НІСВ) відносно інерціальної (ІСВ). Інколи цю силу називають відцентровою силою. Проте, ця сила діє на нерухоме тіло у НІСВ.  У випадку, коли тіло рухається у НІСВ (тобто має швидкість) - на нього діє інша сила інерції, яку називають силою Коріоліса. 


неділю, 2 квітня 2023 р.

ДКР № 5.2

Домашня Контрольна Робота №5.2 (ІІ семестр) 
Динаміка. Закони небесної механіки 
Задачі розв'язати та оформити на скріплених подвійних листочках 
та здати в 301 аудиторію до першого уроку у вівторок  11.04.2023 р.


2.6.2; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.7; 2.6.8; 2.6.9; 
2.6.10; 2.6.11; 2.6.15; 2.6.16; 2.6.17; 2.6.20.

Бажаю успіху!