неділю, 25 лютого 2024 р.

Олімпіада з фізики

Обласна олімпіада з фізики
ІІІ-й етап
Львів, 24-25.02.2024 р.

Вітаю

Огородника Богдана 

з достойним виступом на  ІІІ-му етапі 

Всеукраїнської олімпіади з фізики

та завоюванням диплому ІІ ступеня

серед учнів 10-х класів.

Молодець!
суботу, 24 лютого 2024 р.

ДКР №4.2 (10 клас, ІІ семестр)

 


 
Домашня Контрольна Робота №4.2 (ІІ семестр) 
Молекулярна фізика
Завдання виконати, правильно оформити та здати на скріплених листочках до першого уроку 5.03.2024 р.

5.6.47; 5.6.9; 5.6.10; 5.6.11; 5.6.12; 5.6.13; 

5.6.14; 5.6.20; 5.6.24; 5.6.25;  5.6.27; 5.6.31.


 Бажаю успіху!


пʼятницю, 23 лютого 2024 р.

"Туманна спідничка" винищувача


  Адіабатичний процес та надзвукові літаки  
 цікаво...

Ефекту "конденсатного одягу"
  

Адіабатичний процес – це процес, який проходить без теплообміну з навколишнім середовищем. У природі такі процеси зустрічаються досить часто. Процес стиснення-розрідження повітря при проходженні звукової хвилі, процеси перемішування великих повітряних мас а також процеси нагрівання та запалення робочої суміші у дизельних двигунах внутрішнього згорання – це далеко не повний перелік реальних процесів, які описуються рівнянням Пуассона.

Але одне явище є надзвичайно несподіваним та дуже цікавим.

Атмосфера. Розглянемо її у стані, коли водяної пари є достатньо багато, і вона близька до насичення. Якщо літак пролітає в такій атмосфері і намагається перевершити звуковий бар’єр, то він, немов би наряджається в «туманну спідничку».

четвер, 22 лютого 2024 р.

Швидкість звукової хвилі

 

Адіабатична звукова хвиля 


***

Припустимо, що внаслідок короткочасної дії  на стержень (наприклад, удар молотка) в ньому виникає хвильовий імпульс, який поширюється по всій довжині стержня. Сила, яка подіяла на стержень, за час dt змістила частинки масою
  
dm = Svdt 
та надала їй імпульс  
vdm = Sv2dt.

Значення сили, яка здійснила ці зміни знайдемо з другого закону Ньютона:


F = v∙dm/dt = Sv2∙dρ


З іншого боку значення цієї ж сили знайдемо через зміну тиску dp:


F = Sdp


Прирівнявши ліві сторони обох рівнянь та скорочуючи площу поперечного перерізу стержня отримуємо загальну формулу для визначення швидкості поширення звукової хвилі через  невеликі зміни густини та тиску:
 v = (dp/)1/2
Скористаємось цією формулою, та визначимо швидкість поширення акустичної звукової хвилі у газах.

середу, 21 лютого 2024 р.

Перше начало термодинаміки
Перше начало термодинаміки  в таблиці


Характеристики термодинамічних процесів в газах

***
 ***

Назва термодинамічного процесу

Ізохоричний  процес
Ізобаричний процес
Ізотермічний процес
Адіабатичний процес
Умова 
протікання процесу
  
V = const
  
P = const
     
T = const
   
ΔQ = 0
Зв'язок 
між
параметрами стану
   
p/T = const
   
V/T = const
     
pV = const
   pVγ = const

   pTγ/(1-γ) = const

   VT1/(1-γ) = const
Робота
в даному термодинамічному процесі
   
ΔA = 0ΔA = pΔV
A=p(V2 – V1)

ΔA = νRT∙ln(V2/V1)
 ΔA = -ΔU

 A = cv∙(T1 – T2)

 A = νRT1/(γ-1)∙
[1-(V1/V2)(γ-1)]
Кількість теплоти, отримана в ході процесу
   ΔQ = cvΔT

 ΔQ = cv(T2 – T1)
   ΔQ = cpΔT

 ΔQ = cp(T2 – T1)
     
 ΔQ = ΔA
      
ΔQ = 0
Зміна 
внутрішньої енергії
  
ΔU = ΔQ
   
ΔUcvΔT
     
 ΔU= 0
   
 ΔU = - ΔA = =cvΔT

Теплоємність


 Cv = νR/(γ-1)

Cp= νγR/(γ-1)
    
CT = +/-

Cад = 0


понеділок, 19 лютого 2024 р.

Адіабатичний процес

 

Адіабатичний термодинамічний процес 
Адіабатична хмарка за літаком
1. Рівняння адіабати


Процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем і в якому змінюються всі термодинамічні параметри системи – тиск, об’єм, температура – називають адіабатичним.

Оскільки ΔQ = 0, то перше начало термодинаміки для адіабатичного процесу виглядає так:

ΔU + ΔА = 0


де  ΔА = pΔV, ΔU = cv∙ΔTcv – молярна теплоємність ідеального газу при постійному об’ємі значення якої шукаємо за формулою через кількість ступенів вільності 
cv = (і/2)∙R.


cv∙ΔT + pΔV = 0


Останнє рівняння називають рівнянням адіабати в диференціальній формі.  


неділю, 18 лютого 2024 р.

Олімпіада з астрономії та астрофізики 2024

18-та Всеукраїнська олімпіада з 

астрономії та астрофізики

Заочний етап  2024 р.Завдання Інтернет туру
Всеукраїнської Олімпіади з астрономії та астрофізики

20 лютого - 3 березня 2024 року


Правила оформлення розв'язків.
Файл з розв'язками має обов'язково містити:
  •  Ваші прізвище, ім'я та по-батькові,
  •  дату Вашого народження,
  •  факультет та курс (для студентів) чи клас (для школярів),
  •  повну назву та адресу навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь,
  •  телефон, за яким із Вами можна зв'язатись.
Кожен розв'язок задачі має бути пронумерований відповідно до номеру умови.
Рекомендується розв'язки розміщувати в тому ж порядку в якому були надані завдання.
Файл з розв'язками вислати за адресою: vmr@univ.kiev.ua
За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою
https://space.univ.kiev.ua/internet-olimpiada-vseukrayinska-ol/