середа, 22 травня 2024 р.


Електроємність
Конденсатори


Урок - лекція у ЛФМЛ

 (з минулого)


1. Електроємність відокремленого провідника. 
2. Конденсатори. Емність конденсатора. 
3. Типи конденсаторів. 
4. З'єднання конденсаторів. 
5. Розрахунок ємностей простих конденсаторів: 
        5.1 Ємність плоского конденсатора; 
        5.2 Ємність сферичного конденсатора; 
        5.3 Ємність циліндричного конденсатора.

неділя, 19 травня 2024 р.

Домашнє завдання №8.2 (ІІ семестр, 10 клас)

Домашня  Робота № 8.2 (ІІ семестр, 10 клас) 
скоро літо
Електрика
здати розв'язки задач з поясненням до першого уроку 
у вівторок 28.05.2024 р. в а.301. 
Відповіді оформити з коротким поясненням фізики


Електростатика. Конденсатори

четвер, 16 травня 2024 р.

Електрична ємність


Електроємність. Конденсатори


   
Конденсатори - "двоногі марсіанчики"
Якщо двом ізольованим провідникам надати заряди q1 і q2, то між ними виникне деяка різниця потенціалів Δφ, яка залежить від величин зарядів і геометрії провідників. Різницю потенціалів Δφ між двома точками в електричному полі часто називають напругою і позначають літерою U. Найбільший практичний інтерес має той випадок, коли заряди провідників однакові по модулю і протилежні за знаком: q1 = – q2 = q. В цьому випадку можна ввести поняття електричної ємності.
Електричною ємністю системи з двох провідників називають фізичну величину, яка визначається як відношення заряду q одного з провідників до різниці потенціалів Δφ між ними:


 С= q/Δφ = q/U

В системі СІ одиниця електроємності називається фарада (Ф):

1Ф = 1Кл/1В


Величина електроємності залежить від: 


  • форми,
  • розмірів провідників та 
  • властивостей діелектрика, який розділяє провідники. 

понеділок, 13 травня 2024 р.

Діелектрики у зовнішньому електричному полі

 

Діелектрики. Поляризація діелектриків


  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.
Звязані заряди створюють електричне поле Е’ яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 Е  

всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 
Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 

ε = Е0

неділя, 12 травня 2024 р.

субота, 11 травня 2024 р.

ДКР №11.2 (10 клас, ІІ семестр)


 
Домашня Контрольна Робота 
11.2 (ІІ семестр) 
Електрика, електростатика
Завдання виконати, правильно оформити та здати на скріплених листочках до першого уроку в аудиторію №301 21.05.2024 р.