неділю, 10 грудня 2023 р.

ДЗ №8 (10 клас)

 

ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ

Домашнє завдання №8

 Завдання виконати, правильно оформити в тоненьких зошитах та бути готовим здати  до першого уроку у вівторок  19.12.2023 р.
пʼятницю, 8 грудня 2023 р.

Температура


Температура

(Повторюємо вивчене)
  • Довільна система тіл самовільно переходить до стану теплової (термодинамічної) рівноваги. У цьому стані параметри зберігаються довільно довго. Ізольована система тіл не може сама собою вийти із стану рівноваги.  ( 0-ве начало термодинаміки)

  У всіх частин ізольованої системи, що перебуває у тепловій рівновазі, температура є однаковою.

  • Температура характеризує: 
  - ступінь нагрітості тіл; 
  - напрям теплообміну між тілами; 
  - середню швидкість руху молекул.

  вівторок, 5 грудня 2023 р.

  МКТ

   


  Молекулярно – кінетична теорія


   

   Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.

  Основні положення МКТ:

  1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
  2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
  3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.


  Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.
  Перше положення :


  "Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову".

  понеділок, 4 грудня 2023 р.

  СТВ (урок розв. задач)

   Спеціальна теорія відносності    Урок-практичні у ЛФМЛ


  СТВ, задачі

  1. Під час руху тіла його поздовжні розміри зменшились на 20%. Яка швидкість руху тіла?

  2. Швидкість електрона збільшилась від v1 = 0.98c до v2 = 0.99c. Знайти зміну кінетичної енергії електрона.

  3. Довжина стержня, виміряна у системі відліку, в якій він нерухомий, дорівнює 1 м. Знайти швидкість з якою він має рухатись, щоб його довжина стала 0.999 м?

  4. Дві частинки рухаються у вакуумі вздовж прямої назустріч одна одній зі швидкостями 0.5с та 0.75с. Визначити їх відносну швидкість.

  5. Час життя  π-мезона в СВ пов’язаній з ним дорівнює 2.6·10-8 с. Визначити час життя π-мезона для спостерігача, відносно якого він рухається з швидкістю 0.99с?

  6. Жорсткий стержень довжиною 1 м є нерухомий в СВ К. Він розміщений так, що утворює кут ϕ0 = 45° з віссю Ох’. Визначити довжину стержня та кут ϕ в СВ К, якщо швидкість системи відліку К відносно К становить 0.8с.

  7. Протон рухається зі швидкістю 0.75с. Визначити його енергію спокою, повну енергію та кінетичну енергію.

  неділю, 3 грудня 2023 р.

  ДЗ №7 (10 клас)

   

  СТВ 

  Домашнє завдання №7

   Завдання виконати, правильно оформити в тоненьких зошитах та бути готовим здати  до першого уроку у вівторок  12.12.2023 р.


  неділю, 26 листопада 2023 р.

  ДЗ №6 (10 клас)

   

  СТВ 

  Домашнє завдання №6

  Домашнє завдання №6 виконати та відповідно оформити (в тоненьких зошитах) на  вівторок 5.12.2023 р. та бути готовим здати до першого уроку.


  БАЖАЮ УСПІХУ!

  суботу, 25 листопада 2023 р.

  СТВ (продовження + відео)

   Спеціальна теорія відносності  
  Урок-лекція у ЛФМЛ

  1. Зміст СТВ  та наслідки перетворень Лоренца.
  1.1. Зменшення довжини тіла.
  1.2. Сповільнення часу.
  1.3. Релятивістський закон додавання швидкостей.
  2. Релятивістська динаміка.