суботу, 31 грудня 2022 р.

2023

З Новим 2023-м роком!  


З Новим роком!

Бажаю, щоб цей 2023 рік приніс нам довгоочікувану перемогу! 

Всім учням класу бажаю здоров'я, щастя, затишку та отримати максимум задоволення від вивчення фізики, астрофізики та астрономії у Новому році!
суботу, 24 грудня 2022 р.

Канікули з користю


УВАГА!
ФІЗИКА  :)
канікули з користю

  • На сторінці "ДКР ЗИМА"  домашнє завдання на канікули  :(

  • Оцінки для учнів 9-Б класу за І семестр з фізики та технології (!) вже в журналі класу. Звіртесь, чи немає помилок у мене.
понеділок, 19 грудня 2022 р.

Екзамен

 Варто ознайомитись...


  • Завтра, 20 грудня, пишемо підсумкову роботу з фізики. ЇЇ результат буде визначальний при виставленні оцінки за І семестр з фізики та технології. Тому:

        1. Повторити весь теоретичний матеріал за І семестр (а також МАГНІТНЕ ПОЛЕ)(!!!). На екзамен виносяться наступні  теми: 

        Магнітне поле. 

        Геометрична оптика. 

        Механічні коливання та хвилі. 

        Електромагнітні хвилі. 

        Елементи АТОМНОЇ та ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ.

        2. Повторити всі задачі, розв'язані на уроках; з ДКР, з ДЗ та з поточних домашніх робіт.

        3. Переглянути самостійно задачі зі "Збірників задач з фізики" для учнів 9-х класів".


  • На екзамен варто прийти раніше, щоб мати більше часу для виконання роботи. З собою потрібно мати:

        1. Тонкий зошит на 8-12 аркушів без обкладинки. Кожну задачу писати з нової сторінки. Чернетка у цьому ж зошиті.

        2. Ручки (калькулятор, лінійка, простий олівець - по-бажанню).

        3. Свіжу голову та бажання написати роботу найкраще!


  • ДКР цього тижня не буде. Чекаємо на "ДКР"ЗИМА": 9-й клас.

суботу, 17 грудня 2022 р.

Вектор

 Варто знати   (повторити)  ...


Вектор — це величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком.
Під направленим відрізком AB розуміють впорядковану пару точок, перша з яких — точка A — називається його початком, а друга — B — його кінцем. В геометрії розглядають вектори, що не залежать від точки прикладання (вільні вектори).


Вектори позначають двома способами:

  • малими буквами латинського алфавіту (наприклад, a⃗ );
  • двома великими буквами латинського алфавіту (наприклад, AB), де перша буква — початок вектора, а друга — кінець.

Графічно вектори зображають у вигляді направлених відрізків певної довжини AB.


Рис. 1. Вектор AB  з початком в  A            і кінцем в B

вівторок, 13 грудня 2022 р.

ДЗ №10

Домашня Робота №10
Ядерна фізика 


Задачі розв'язати та оформити в тоненькому зошиті 
на п'ятницю 16.12.2022 р., і носити на кожен урок фізики!!!
понеділок, 12 грудня 2022 р.

Механічний рух та його характеристики

 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ 
КІНЕМАТИКА 

Механічний рух та його наслідки


 §1 Механічний рух 


Найпростішим видом руху в природі є механічний рух, що полягає у зміні взаємного розташування тіл або їх частин у просторі із часом. 
Розділ фізики, що займається вивченням закономірностей механічного руху, називається механікою.

Розрізняють класичну механіку, коли швидкість макроскопічних тіл суттєво менша швидкості світла. Класична механіка заснована на законах Ньютона, тому її  часто називають ньютонівською механікою. Рух тіл зі швидкостями близькими до швидкості світла вивчається в релятивістській механіці, а закономірності руху мікрочастинок у квантовій механіці.

Класична механіка складається з трьох основних розділів – статики, кінематики й динаміки.
  • Статика – вивчає закони додавання сил і умови рівноваги тіл. 
  • Кінематика (рух) – дає математичний опис руху тіл без пояснення причин, що зумовлюють цей рух. 
  • Динаміка – вивчає рух тіл з врахуванням діючих на них сил.

неділю, 11 грудня 2022 р.

Математика для фізиків

Поняття похідноїВ кожній точці, похідна функції f(x) = 1 + x∙sinx2 дорівнює нахилу лінії, яка дотична до кривої. Коли похідна додатня — дотична зелена, коли від'ємна — дотична червона, а коли дорівнює нулю — чорна.


 1. Означення  


Нехай в деякому околі точки x0 визначена функція f. Якщо ми візьмемо довільне число x в цьому околі, то приріст аргументу (Δx) в цьому випадку визначається, як x−x0, а приріст функції (Δy) — як f(x)−f(x0). Тоді, якщо існує границято вона називається похідною функції f в точці x0.

Або:   
похідна визначається як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу коли приріст аргументу прямує до нуля (якщо така границя існує).


Функцію, що має скінченну похідну, називають диференційовною.

Процес знаходження похідної функції називається диференціюва́нням. 
Зворотним до диференціювання є інтегрування — процес знаходження первісної. 2. Геометричний зміст похідної  Геометричний зміст похідної: значення похідної функції y = f(x) у точці x0 дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x0:
y' = f'(x0) = k = tgα.

понеділок, 5 грудня 2022 р.

неділю, 4 грудня 2022 р.

ДЗ №9

Домашня Робота №9
Ядерна фізика 


Задачі розв'язати та оформити в тоненькому зошиті 
на суботу 10.12.2022 р., і носити на кожен урок фізики!!!


Бажаю успіху!