пʼятниця, 25 лютого 2022 р.

Електричний струм (+відео)

Електричний струм

НОВА ТЕМА


Урок - лекція №1 

у 8-Б класі ЛФМЛ 

 

1. Умови існування електричного струму. 
2. Дії електричного струму.





Урок - лекція №2 

у 8-Б класі ЛФМЛ 

середа, 23 лютого 2022 р.

Електричний струм


Електричний струм. Закон Ома.
 Паралельне та послідовне з'єднання провідників



Мал. 1 Електричний струм в металевому провіднику


   Якщо  ізольований провідник помістити в електричне поле  Е. то на вільні носії заряду q в провіднику діятиме сила  F = qE. В результаті в провіднику виникне короткочасне переміщення вільних зарядів. Цей процес закінчиться тоді, коли власне електричне поле зарядів, яке зявляється на поверхні провідника, скомпенсує повністю зовнішнє поле. Результуюче електростатичне поле всередині провідника дорівнює нулеві.

Однак, в провідниках може при певних умовах виникнути неперервний впорядкований рух вільних носіїв електричного заряду. Такий рух називається електричним струмом. За напрям електричного струму прийняли напрям руху додатних вільних носіїв заряду. Щоб в провіднику протікав електричний струм, потрібно в ньому створити електричне поле.

Кількісною мірою електричного струму служить сила струму I – скалярна фізична величина, яка дорівнює заряду, який переноситься через поперечний переріз провідника (мал. 1) за одиницю часу:
I = Δq/Δt.

вівторок, 22 лютого 2022 р.

Робота та потенціал в електриці (закріплюємо вивчене)

. Робота в електричному полі


Мал. 1 Робота електричних сил при малому переміщенні 
Δl заряду q


При переміщенні пробного заряду q в електричному полі електричні сили виконують роботу. Ця робота при малому переміщенні Δдорівнює (мал. 1): 

ΔA = F∙Δl∙cosα = qEΔlcosα = qElΔl.

Електричне поле володіє важливою властивістю:
Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду з одної точки поля в іншу не залежить від форми траєкторії, а визначається лише положенням початкової і кінцевої точок і величиною заряду.
Подібну властивість має гравітаційне поле, і це зрозуміло, оскільки гравітаційні та кулонівські сили описуються  подібними співвідношеннями.

Наслідком незалежності роботи від форми траєкторії є наступне твердження:
Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряда по будь-якій замкненій траєкторії дорівнює нулю.
Силові поля, які мають таку властивість, називають потенціальними або консервативними.
Якщо електростатичне поле створює декілька точкових зарядів Qi, то при переміщенні пробного заряду q робота A результуючого поля відповідно до  принципу суперпозиціі буде складатися з робіт Ai кулонівських полів точкових зарядів: А = ∑Аі . Оскільки кожен член суми Ai не залежить від форми траєкторії, то і повна робота A результуючого поля не залежить від шляху і визначається лише положенням початкової і кінцевої точок траєкторії. 

неділя, 20 лютого 2022 р.

ДЗ - електрика

Електростатика:
метод зображень
ДЗ виконати на п'ятницю 25.02.2022 р.
 у лекційному зошиті. 

ЗАДАЧІ



неділя, 13 лютого 2022 р.

ДКР № 5.2 ( 8 клас)


Домашня Контрольна Робота №5/2 
(2-й семестр)

ДКР №5.2 виконати на середу 23.02.2022 р.
та здати вчасно з правильним 
оформленням в класрум!


Електростатика


вівторок, 8 лютого 2022 р.

Діелектрики в зовнішньому електричному полі (оновлено)

Діелектрики. 
Поляризація діелектриків

+ відео уроку



Поляризація діелектрика
  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.

Звязані заряди створюють електричне поле Е' яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 + Е'  
всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 

Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 
ε = Е0


Існує декілька механізмів поляризації діелектриків. Основними з них є орієнтаційна і електронна поляризації. Ці механізми проявляються зазвичай при поляризації газоподібних, рідинних і деяких твердотільних діелектриків.

понеділок, 7 лютого 2022 р.

Провідники в електричному полі

Провідники та діелектрики в електричному полі*


*Ознайомитись із даним матеріалом, опрацювати його (завтра) та доповнити конспект

 

Мал. 1 Електростатична індукція
 
 Речовини, внесені в електричне поле, можуть суттєво змінити його. Це повязано з тим, що речовина складається з заряджених частинок. При наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле Е складається з зовнішнього поля Е0 і  внутрішнього поля Е яке створюють заряджені частинки речовини.

Загалом речовини різноманітні за своїми електричними властивостями. Найбільш широкими класами  речовин є провідники і діелектрики.

Головна особливість провідників – наявність вільних  зарядів (електронів), які беруть участь в тепловому русі і можуть пересуватися по всьому об’єму провідника під дією електричного поля. Типові провідники – метали.

неділя, 6 лютого 2022 р.

ДКР № 4.2 ( 8 клас)


Домашня Контрольна Робота №4/2 
(2-й семестр)
Електричне поле

ДКР №4.2 виконати на середу 16.02.2022 р.
та здати вчасно з правильним 
оформленням в класрум!


Гасло восьмикласника...

пʼятниця, 4 лютого 2022 р.

** **

Робота в електричному полі.
Потенціал 


Урок-лекція у 8-му класі ЛФМЛ

1. Робота в однорідному гравітаційному полі. 
2. Робота в електростатичному полі. 
3. Потенціал електричного поля. Напруга.

вівторок, 1 лютого 2022 р.

** **

Електричне поле 



Урок-лекція у 8-му класі ЛФМЛ

1. Поняття про поле. 
2. Напруженість - силова характеристика електричного поля. 
3. Графічне зображення полів. Силові лінії електричного поля (лінії напруженості).