неділя, 28 листопада 2021 р.

ДЗ №6 (8 клас)

Домашнє завдання   №6
На середу 8.12.2021 р.  

 

Домашню роботу (ДЗ №6) виконати на середу 8.12.2021 р. 

Розв'язки задач оформити згідно правил оформлення задач та здати ВЧАСНО в класрум. 

субота, 27 листопада 2021 р.

Лабораторна робота №3

 
Фізика
на суботу 4.12.2021 р

 Лабораторна робота №3Лабораторну роботу №3 слід виконати, оформити згідно правил та здати у суботу 4.12.2021 р.
lehrer

Бажаю успіху!

понеділок, 22 листопада 2021 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовини

Молекулярно – кінетична теорія Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.Основні положення МКТ
1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.


неділя, 21 листопада 2021 р.

ДКР №9*


Домашня Контрольна Робота №9*

на середу 1.12.2021 р.

Увага!
  • ДКР №9* здати у середу 1.12.2021 р. до першого уроку в класрум;
  • Усі задачі оформити відповідно до правил оформлення (з малюнком та детальними але короткими поясненннями !!!).субота, 20 листопада 2021 р.

Визначення прискорення вільного падіння

Лабораторна робота №2
"Визначення прискорення вільного падіння за допомогою
математичного маятника"


Варто переглянути :

1. https://www.youtube.com/watch?v=m5uPI4q6gdw
2. https://www.youtube.com/watch?v=7BSwy3G1xqU

(Один із варіантів оформлення лабораторної роботи)
Лабораторну роботу №2
 виконати на вівторок 30.11.2021 р.

Бажаю успіху!
Бажаю успіху!

пʼятниця, 19 листопада 2021 р.

Похила площина

Поняття похилої площини
 ККД похилої площини
ознайомитись, зрозуміти та запам'ятатиОбчислюючи роботу, яку виконують транспортні засоби, слід враховувати рухи не лише по-горизонталі, але і по схилах і підйомах.
Схилом або підйомом називають негоризонтальну ділянку шляху, залежно від того, в якому напрямі розглядається рух.

мал. 1

При русі по схилу (підйомі) розрізняють: l – довжину, h – різницю висот або рівнів початку і кінця підйому, b – основу, і – крутизну схилу (або підйому).
Крутизною схилу (або підйому) називають скалярну величину, що визначається відношенням різниці висоти до основи 
і = h/b = tgα

Одиницею виміру крутизни є проміле, тобто тисячна частка одиниці ‰. 
На залізницях підйоми дуже невеликі за крутизною і становлять 2˚-3˚ або до і = 0,030. На автодорогах підйоми бувають значно крутіші. Підйоми та схили долають не лише потяги та авто, але і річковий транспорт.

Розглянемо сили, котрі діють на тіло (наприклад, транспортний засіб), котре знаходиться на похилій площині (v = 0):  
 - сила тяжіння  Fтяж = mg, 
 - реакція опори  N, 
 - сила тертя  Fт.

четвер, 18 листопада 2021 р.

Повна механічна енергія

Енергія.  
Закон збереження 
повної механічної енергії  
короткий конспект лекції

Енергія – це скалярна фізична величина яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система).
Тіла володіють енергією:
  • 1. кінетичною енергією – внаслідок руху масивного тіла;
  • 2. потенціальною енергією – внаслідок взаємодії з іншими тілами, полями; 
  • 3. тепловою (внутрішньою) енергією – внаслідок хаотичного руху і взаємодії своїх молекул, атомів, електронів…
Повну механічну енергію складають кінетична та потенціальна енергія.


Кінетична енергія – енергія руху

Кінетична енергія масивного тіла m, яке рухається поступально зі швидкістю v шукають за формулою:
Ек = К = mv2/2

Кінетична енергія системи n масивних тіл:
де Кі – кінетична енергія і-того тіла.

Значення кінетичної енергії матеріальної точки або тіла залежить від вибору системи відліку, але не може бути відємною:

К0.

Теорема про кінетичну енергію:

Зміна К кінетичної енергії тіла при його переході із одного положення в друге дорівнює роботі А всіх сил, які діють на тіло:
А = К = К2 – К1 .

середа, 17 листопада 2021 р.

ДКР №8 (8 клас)

Домашня Контрольна Робота №8

на середу 24.11.2021 р.

ДКР 8 (ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №8) - це тижневе домашнє завдання, яке потрібно здати із відповідним оформленням в наступну середу 24.11.2021 р. до першого уроку в класрумівівторок, 16 листопада 2021 р.

Сили та системи тіл

Класифікація сил та систем


Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

Сила, як векторна величина, характеризується:
1.  величиною;
2.  напрямком;
3.  точкою прикладання.
У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. Проте видів взаємодій існує лише чотири: гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.


Сили поділяють на:

1.потенціальні (консервативні) та 
2.непотенціальні (неконсервативні)

Потенціальними називають сили, робота яких залежить лише від початкового та кінцевого положень і не залежить від форми траєкторії. Робота по замкненому контурі потенціальних сил завжди дорівнює нулеві. Приклади таких сил: сила тяжіння, сили пружності.
Непотенціальними називають сили, робота яких залежить від форми траєкторії. Робота таких сил по замкненому контурі відмінна від нуля. Прикладом таких сил є сили тертя та сили опору.

понеділок, 15 листопада 2021 р.

ДЗ №5 (8 клас)


Домашнє завдання   №5
На понеділок 22..11.2021 р. р. 


Завдання виконати на понеділок 22.11.2021 р., оформити згідно правил та здати в класрум :)


неділя, 14 листопада 2021 р.

ДЗ №4 (8 клас)


Лабораторна робота №1  
На суботу 20.11.2021 р. р. 


Тема: Визначення цетру мас тіла неправильної форми.

Мета: Визначити центр мас плоского тіла "КАРТА УКРАЇНИ".

Завдання виконати на суботу 20.11.2021 р., 
оформити згідно правил та здати в класрум :). Карти, з визначеним центром мас, здати в перший день виходу на навчання.


субота, 13 листопада 2021 р.

Центр мас


Центр мас тіла (системи тіл)

(+ 2 відео уроку)


На уроці були присутні лише 16 учнів. Тому всіх відсутніх прошу переглянути відео уроку-гуртка:
Центр мас. Урок розв. задач у 8-му класі ЛФМЛ 13.11.2021 р.

1. Стійкість рівноваги. 
2. Положення центу мас сегмену, конуса, піраміди, півсфери. 
3. Задачі на центр мас тіла.
Центр мас (інерції)

пʼятниця, 12 листопада 2021 р.

Задачі

Механіка рідин та газів
повторюємо матеріал: опрацювати, зрозуміти, вивчити та переписати в зошитсереда, 10 листопада 2021 р.

ДКР №7 (8 клас) 

Домашня Контрольна Робота №7
на середу 17.11.2021 р.

ДКР 7 (ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7) - це тижневе домашнє завдання, яке потрібно здати із відповідним оформленням в наступну середу 17.11.2021 р. до першого уроку в класрумівівторок, 9 листопада 2021 р.

Експериментальні задачі


Визначення густини твердого тіла та рідини методом гідростатичного зважування

Ознайомитись з конспектом, опрацювати його, переписати в зошит та вивчити.

понеділок, 8 листопада 2021 р.

Рух рідин

Рівняння неперервності: задача


Ознайомитись із новою задачею на новий матеріал, опрацювати її розв'язок та переписати в зошит з лекцій.

неділя, 7 листопада 2021 р.

Вакуумний аеростат

Дещо про збільшення 
підіймальної сили...
Чому не будують вакуумних аеростатів чи дирижаблів?  
Адже відомо, що чим легшим газом заповнено кулю, тим більша у неї підіймальна сила. Справді, при сталому об’ємі V аеростата архімедова сила Fa = ρпgV залишається сталою, а сила тяжіння газу  mгg = ρгgV буде тим меншою, чим менша густина газу. 
Тоді підіймальна сила 
Fп = ρпgV – ρгgV = (ρп  - ρг)gV
буде тим більша, чим менша густина газу. Саме з цієї причини аеростати та дирижаблі заповнюють гелієм або воднем. Але чому тоді не будують вакуумних аеростатів та дирижаблів, адже в цього літаючого засобу підіймальна сила буде найбільшою?
Причин, по яких досі не реалізовано цей проект є дві.

субота, 6 листопада 2021 р.

Імплозія

Атмосферний тиск
 (Імплозія - напрямлений вибух всередину ) 


- Чи можна сховатися від атмосферного тиску? 
- Наскільки великим є цей тиск?

Дані запитання неодноразово чути на уроках фізики. Відповіді на них знає, мабуть, кожен. Про величину тиску повітря можемо судити з наступного. Звичайний листок формату А4 має площу S = 0,063 см2. Атмосферний тиск р0 = 101325 Па. Сила, з якою атмосфера тисне на сторону листка F = pS = 6400 H. Ця сила дорівнює дії штанги масою 640кг.

Про фантастично велику дію атмосфери розкаже наступна гіф-ка.

Імплозія цистерни...
     
Після промивки цистерни гарячою водою було закрито люк-кришку. З часом повітря всередині цистерни охолодилося, що зумовило зменшення тиску. Зовнішній тиск залишавя незмінним, оскільки змінити суттєво атмосферний тиск нереально. 

Результат дії різниці тисків бачимо на гіф-картинці.


P.S. Обдаровані діти можуть знати відповіді на наступні запитання:

1.  Хто виконав роботу по деформації цистерни?
2.  Як розрахувати величину цієї роботи?
3.  В яких одиницях вимірюється робота в СІ та СГС?

пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Сила Архімеда


Закон Архімеда

(+ відео уроку)

1. Дія рідин та газів на занурене в них тіло.
2. Умови плавання тіл. Повітроплавання.