понеділок, 31 січня 2022 р.

ДКР № 3.2 ( 8 клас)Домашня Контрольна Робота 
№3/2 
(2-й семестр)

Електростатика
ДКР №3.2 виконати на середу 9.02.2022 р. 
та здати вчасно з правильним оформленням в класрум!
неділя, 30 січня 2022 р.

Електричне поле

Електричне поле та його характеристики 

Електризація

Електричні заряди не діють безпосередньо один на одний. Кожне заряджене тіло створює в навколишньому просторі електричне поле. Це поле зумовлює силову дію на інші заряджені тіла.  

Головна властивість електричного поля – дія на електричні заряди з деякою силою. Отже, взаємодія заряджених тіл здійснюється завдяки електричному полю, яке оточує заряджені тіла.
Електричне поле, яке оточує заряджене тіло, можна досліджувати за допомогою так званого пробного заряду – невеликого по величині точкового заряду, який не вносить помітного перерозподілу досліджуваних електричних полів.

Для кількісного визначення електричного поля вводять силову характеристику електричного поля - напруженість електричного поля.
Напруженістю електричного поля називають фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на позитивний пробний заряд, поміщений в дану точку простору, до величини цього заряду:
E = F/q

субота, 29 січня 2022 р.

* ** *

Електростатика. Закон Кулона

Урок-лекція у 8-му класі ЛФМЛ
1. Властивості сил Кулона.
2. Закон Кулона в середовищі.
3. Властивість суперпозиції.

пʼятниця, 28 січня 2022 р.

Закон Кулона

Електричний заряд. 
Закон Кулона


1° Електричний заряд


Електричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивості частинок або тіл вступати в електромагнітні силові взаємодії.

Фундаментальні властивості зарядів частинок.

1.  В природі існує два види електричних зарядів: додатні (позитивні) та від’ємні (негативні).
2. Заряди можуть передаватись ( наприклад, під час контакту ) від одного тіла до іншого. На відміну від маси електричний заряд не є невід’ємною характеристикою тіла. Одне і те ж тіло в різних умовах може мати різний електричний заряд.
3. Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні – притягуються. В цьому також проявляється принципова відмінність електромагнітних сил від гравітаційних. Гравітаційні сили завжди є силами притягання.
4. Одним з фундаментальних законів природи є експериментально встановлений закон збереження електричного заряду.

В ізольованій системі алгебраїчна сума зарядів всіх тіл залишається сталою:

   q1+q2+q3+ … = const


середа, 26 січня 2022 р.

неділя, 23 січня 2022 р.

ДКР № 2.2 ( 8 клас)Домашня Контрольна Робота 
№2/2 
(2-й семестр)

Поверхневі явища. Вологість
ДКР №2.2 виконати на середу 2.02.2022 р. 
та здати вчасно з правильним оформленням в класрум!

Знову ця фізика...


пʼятниця, 21 січня 2022 р.

неділя, 16 січня 2022 р.

ДКР №1.2 ( 8 клас)


Домашня Контрольна Робота 
№1/2 
(2-й семестр)

Термодинаміка. Тепловий баланс
ДКР №1.2 виконати на середу 26.01.2022 р. 
та здати вчасно з правильним оформленням в класрум! 


субота, 15 січня 2022 р.

***

Тверді тіла
вчимо новий матеріал


Урок-лекція у 8-му класі  ЛФМЛ

1. Особливості будови твердих тіл: 
    1.1 Кристалічні тіла; 
    1.2 Аморфні тіла. 
2. Типи кристалів: 
    2.1 Іонні кристали; 
    2.2 Атомні кристали; 
    2.3 Молекулярні кристали; 
    2.4 Метали.

пʼятниця, 14 січня 2022 р.

Фізика рідин

Поверхневий натяг 
   в "гіфках"   


  1. Поверхневий натяг та як наслідок мінімальна поверхня плівки.

2. Поверхневий натяг та повне незмочування.четвер, 13 січня 2022 р.

Фізика в живій природі

Поверхневий натяг та клопи-водомірки 
   або ті, що ... бігають по воді   
  
Яка техніка, який стиль...
   
Страшний клюв зявився вмить, мов би нізвідки, вмить пробив тіло невинної жертви. Дві труби просунулись їй під тонку шкіру: по одній з них потік у напрямку жертви смертоносний яд, котрий вмить розчиняє всі її нутрощі, а по другій розкисла рідина всмоктується в ненаситне нутро хижака.

Ця, здавалось би, фантастична картина взята із реального життя. Такі сцени можна спостерігати сотні разів щоденно у реальному житті. Саме так полюють клопи-водомірки. Найцікавішим є факт не самого полювання (кожна жива істота повинна харчуватися), а де відбувається це дійство.

Водомірка...

Хижі клопи-водомірки бігають по … поверхні водойми, звичайного озера або невеликої калюжі, а їжею для них є не лише необережні комахи, котрі невдало приземлились на поверхню водойми, але і жителі підводного світу, котрі невчасно підплили до поверхні розділу середовищ.

середа, 12 січня 2022 р.

Поверхневі явища


Рідини - агрегатний стан речовини
 
Вчимо:) новий матеріал


1°. Спільне та відмінне між рідинами, тв. тілами і газами


   У твердому агрегатному стані речовини молекули (атоми) розміщуються, як відомо, впритул одна до одної. Через  значні  міжатомні (міжмолекулярні)  взаємодії атоми (молекули) в твердих тілах здійснюють лише коливальний рух відносно положень рівноваги (у кристалах відносно вузлів кристалічних ґраток). Тому потенціальна енергія взаємодії молекул значно більша від їх кінетичної енергії. 

Мал.1 Ближній порядок рідини (1-вода) та дальній порядок тв.тіла (2-лід)


У рідинах сили взаємодії між молекулами слабкіші, ніж у твердих тілах і значно сильніші, ніж у газах. Молекула рідини, коливаючись біля певного положення рівноваги, змінює з часом це положення, перескакуючи до інших молекул. Молекули рідини здійснюють коливальний, поступальний і обертальний рухи. У рідинах відстані між молекулами співмірні з їх ефективним діаметром, тому сили взаємодії молекул є значними. У цілому кінетична енергія молекул рідин приблизно дорівнює їх потенціальній енергії. Кожна  молекула в рідині, як і в твердому тілі, «затиснута» зі всіх боків сусідніми молекулами і здійснює теплові коливання навколо положення рівноваги. Однак, час від часу  молекула може перескочити в сусіднє вакантне місце. Такі переміщення  в  рідині відбуваються доволі часто; тому рідина зберігає свій об’єм, але не зберігає форми (легко набуває форми , яку має посудина).Це пояснює текучість рідини. Молекули рідини  можуть утворювати локальні (нестійкі) впорядковані групи, які складаються з декількох молекул. Це явище називають ближнім порядком .

понеділок, 10 січня 2022 р.

ДЗ 1.2 (8 клас)


Домашнє Завдання №1.2
(2-й семестр)
Тепловий баланс, термодинаміка
на середу 19.01.2022 р. 
Завдання здати до 9.00 з поясненнями в класрум.


середа, 5 січня 2022 р.

Задачі (повторення)

4 якісні задачі на рівновагу
перевір свої знання
  

До задачі №1


1. В обох контейнерах знаходиться однакова кількість металевих кульок. У лівому контейнері вони постійно підстрибують на деяку висоту, абсолютно пружно відскакуючи від дна. У правому - нерухомо лежать на дні. Відомо, що кульки підстрибують вертикально вгору і не стикаються одна з одною.  Кульок багато.
Яка чашка терезів переважить:  ліва, права чи  терези будуть у рівновазі?

До задачі №2

№2. У двох герметично закритих контейнерах є по одній бабці. У лівому контейнері бабка зависла в повітрі на певному місці та висить там достатньо довго, у правому - вона нерухомо сидить на дні.
Яка чашка терезів переважить:  ліва, права чи  терези будуть у рівновазі?До задачі №3


№ 3. В обох контейнерах налито однакову кількість води і в неї занурено  дві однакові кульки У лівому контейнері легку  кульку прив'язано  за ниточку до дна. У правому – важку металеву кульку підвішено на нитці до підвісу, котрий закріплено  окремо Обидві кульки повністю занурені у воду.
Яка чашка терезів переважить:  ліва, права  чи  терези будуть у рівновазі?
До задачі №4

№ 4. Лівий контейнер терезів такий самий, як у третій задачі, а в правій на вигнутому твердому , але дуже тонкому кріпленні утримується така сама легка кулька.
Яка чашка терезів переважить:  ліва, права чи  терези будуть у рівновазі?

неділя, 2 січня 2022 р.

***

Якось так...

І семестр

8 клас


Увага!

виконати, правильно офоритти та здати вчасно в понеділок
 10.01.2022 р. до 20.00. 
Роботи, здані  зі запізненням, перевірятись не будуть!

І.М.